Source: IVTV E NEWS 01 05 2022 YOUTUBE


1-#Lần đầu tiên Hoa Kỳ có nữ thuyền trưởng chỉ huy một hàng không mẫu hạm;

2-#Hai công ty AT&T, Verizon, từ chối yêu cầu trì hoãn dịch vụ Mạng 5G;

3-#Bưu Điện Hoa Kỳ giao 96.9% bưu kiện, bưu phẩm đúng hạn trước Giáng Sinh;

4-#Trung Quốc phong tỏa khu vực “bong bóng Olympic”;

5-#Indonesia bất ngờ cấm xuất cảng than sang Trung Quốc;

6-#Một Giáo Sư người Anh gốc Việt được Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị phong tước Hiệp Sĩ;

Please follow and like us:
Pin Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Did You Know?

You can remove this page instantly if the off-site cited source is gone. You can find a link to the cited source next to the word "Source:" below the title, featured image, and DeadDelete button. When the source returns a 404 "not found" or "gone" status code click the button on this page which says "Remove Dead Link" to remove the page instantly.


Gossip Archive

This will close in 30 seconds

RSS
Follow by Email